Csillagászat - friss

 • 10:37 Hajnali fények Ki korán kel, ha nem is lel aranyat, de aranyat érő felvételt készíthet. Egyetlen képen szinte minden, ami széppé tehet egy nyári hajnalt. Soponyai György, Budapest Az év legrövidebb éjszakáját egy Hold-Vénusz -együttállás és életem eddigi ...
 • 2017.06.21
 • 10:40 A Maven marsszonda tíz legfontosabb eredménye 2014 szeptemberi pályára állása óta a NASA Maven marsszondája felderítette a vörös bolygó felsőlégkörét, többek között feltárva azt is, hogy a napszél hogyan fújta a Mars atmoszférájának nagy részét.
 • 2017.06.20
 • 11:43 Arany János egy napja a világűrben Egy szerencsés véletlennek köszönhetően az Arany János-emlékévben sikerült magyar csillagászoknak megmérni a (89973) Aranyjános kisbolygó forgási periódusát. A Kepler űrtávcső már több mint három éve fürkészi a Naprendszer síkjának, az ekli...
 • 2017.06.16
 • 12:32 Éjjeli bagoly M97 és M108: egy planetáris köd és egy csillagváros látványos párosa az Ursa Maior csillagképben. Bach Zoltán, Ágasvár-Vecsés Bagoly-köd (M97, NGC 3587) planetáris köd a Nagy Medve csillagképben, Pierre Méchain fedezte fel 1781-ben, Charles...
 • 2017.06.15
 • 10:22 Oktatási segédanyagok A Naprendszer (középiskolásoknak) A Naprendszer és más helyek (alsósoknak) Az Univerzum szerkezete A csillagok kialakulása, fejlődése; a csillagok felépítése
 • 2017.06.13
 • 12:10 Ifjúsági csillagásztábor a Bakonyban Érdekelnek a csillagos ég titkai? A Tejút misztikus látványa, a Világegyetem mélységében rejlő égitestek? Szívesen megismerkednél a bársonyos bakonyi égen tündöklő nyári csillagképekkel? Gyere az MCSE nyári táborába július 16-22. között! Me...
 • 09:52 A Hold körül keringő NASA holdszondát eltalálta egy meteor, de nem tett benne kárt A már nyolc éve Hold körül keringő Lunar Reconnaissance Orbiter holdszonda kameráját egy meteor találta el még 2014-ben, de nagyobb kár nem keletkezett. Az esemény szépen illusztrálja, hogy a jövő űreszközeinek és űrhajósainak fokozott véde...
 • 2017.06.12
 • 14:32 Magyar színképadatbázis segíti a James Webb-űrtávcső műszereinek kalibrálását Magyar kutatók magyar szuperszámítógépekkel hét hónap alatt számolták ki azt az új színképadatbázist, amely szerepet játszik a James Webb-űrtávcső több műszerének kalibrálásában is.
 • 2017.06.09
 • 16:55 A Szaturnusz és gyűrűje Idén nyílik a legkedvezőbb rálátás a Szaturnusz gyűrűjére a bolygó jelenlegi keringési ciklusa során. Az óriásbolygó június 15-én kerül oppozícióba, de már előtte is kiváló felvételek készültek róla. Ajtai Csaba, Biharnagybajom A gyűrűs bol...
 • 2017.06.07
 • 19:05 Hervasztó hír a H-sávból: mégsem exobolygót, hanem háttércsillagot fényképeztek le Egy népes nemzetközi kutatócsoport új eredménye szerint a 2016-ban direkt módon lefényképezett HD 131399 Ab jelű objektum mégsem tág pályán keringő exobolygó, hanem egy nagy sajátmozgású háttércsillag.
 • 2017.06.04
 • 14:59 Napóra a Siófoki Könyvtár oldalán 2011 végén nyitotta meg a siófoki Víztorony tövében új épületét a Balatoni Regionális Kutatóintézet és Könyvtár. A 21. századnak szánt szép épületet a pécsi Építész Stúdió az új kihívások, a modern módszerek és a távlatos technológiai lehet...
 • 2017.06.02
 • 15:17 A Szélkerék-galaxis Bagi László, Ágasvár-Öcsöd A történet 2016 áprilisában kezdődött, amikor először vettem célba ezt a csodás galaxist. A megszokott módon készültem a "vadászatra" több kompozíciót, beállítást előkészítettem, Pontosan kiszámoltam a "flippelés-...
 • 10:47 Hetvenhét évesen elhunyt Michael F. AHearn világhírű üstököskutató Hatalmas veszteség érte a világ üstököskutatását: elhunyt Michael F. A'Hearn, a Marylandi Egyetem Csillagászati Tanszékének kutatóprofesszora, az üstökösök világhírű kutatója. Nevéhez fűződik többek között a NASA Deep Impact űrszondájának s...
 • 2017.05.31
 • 10:13 Új kötet Izsák Imréről 1956-ban három tehetséges fiatal csillagász is elhagyta az akadémiai csillagvizsgáló intézet kötelékét: Herczeg Tibor, Ozsváth István és Izsák Imre (19291965). Nyugaton kerestek boldogulást, oly sok magyar értelmiségivel együtt.
 • 2017.05.30
 • 14:54 Eltűnt egy csillag - talán fekete lyuk maradt a helyén? Tudósok egy csoportja elsőként talált egy olyan nagytömegű csillagot, amely az eddigi elméletekkel ellentétben nem szupernóvarobbanásban végezte életét, hanem gravitáció útján vált fekete lyukká.
 • 11:54 Nagy Károly, m. akadémiai tag emlékezete Nagy Károly született Rév-Komáromban, 1797 deczember 6-án. Ifjúságáról keveset tudunk. Atyja Rév-Komáromban gyógyszerész volt; Károly fiát szintén a gyógyszerészi pályára szánta. A fiú jó neveltetéséről gondoskodván, ez már korán szenvedély...
 • 2017.05.25
 • 22:36 Árapálycsóvák öveznek egy távoli gömbhalmazt A Pan-Starrs égboltfelmérő program adatainak elemzése alapján egy kutatócsoport csillagcsóvákat mutatott ki az NGC 7492 katalógusjelű, Sir William Herschel által még 1786-ban felfedezett távoli gömbhalmaz körül.
 • 20:31 Örvény-galaxis A Charles Messier által 1773 október 13-án felfedezett híres Örvény-galaxist ma a Földről észlelhető legfényesebb kölcsönható galaxispárként ismerjük. A két objektum az NGC katalógusban külön számmal, 5194 és 5195 alatt szerepelnek kölcsö...
 • 2017.05.23
 • 11:53 Földközeli űr-gumikacsa: áprilisi meglepetés radarmérések alapján Egy nagyobb méretű földközeli kisbolygó, a 2014 JO25 radarcsillagászati eszközökkel történt megfigyelései megmutatták, hogy a kis égitest meglepően olyan alakú, mint a Rosetta űrszonda üstökösének magja. Évente több tucat kis égitest kerül ...
 • 2017.05.22
 • 08:24 Az ALMA is lefényképezte a Fomalhaut körüli jeges porgyűrűt Az ALMA antennarendszerrel végzett észlelések alapján elkészítették a Naprendszertől 25 fényévre lévő Fomalhaut körüli porgyűrű képét, ami először mutatja teljességében szubmilliméteres hullámhosszon is a jeges objektumot.
 • 2017.05.20
 • 12:48 A Boyajian-csillag újra halványodik A rejtélyes csillagot kétévente elfedi valami: a csillagászok most újabb esélyt kapnak, hogy kiderítsék, óriás üstökösök, mesterséges szerkezetek, vagy valami más okozza-e a jelenséget.
 • 2017.05.18
 • 17:26 Amikor törpék háborúznak: anyagot szív el egy fehér törpe a parányi kísérőjétől Az SDSS 121209.31+013627.7 katalógusjelű fehér törpe-barna törpe kettős rendszert a röntgentartományban vizsgálva olasz és angol kutatóknak sikerült kimutatni, hogy a barna törpe anyagot ad át a fehér törpének.
 • 2017.05.16
 • 15:47 Meglepő légköri összetételt mutat az egyik HAT-planéta Vízmolekulákat igen, nehezebb elemeket alig találni egy ősi csillag körül keringő, "forró neptunusz" típusú bolygó atmoszférájában.
 • 2017.05.15
 • 10:04 Milyen távolról lehet veszélyes egy szupernóva a Földre? Amerikai kutatók pontosították a mintegy 2,6 millió évvel ezelőtt a Naprendszer közelében történt szupernóva-esemény idejét és távolságát. Kiderült, hogy egy hasonló csillagrobbanás meglepően messziről is képes lehet tömeges kipusztulást ok...
 • 2017.05.14
 • 11:44 Napviharok a semmiből? A Nap legkülső tartományából származó, az eddigi módszerekkel nem előrejelezhető anyagkidobódások nagy fejtörést okoznak a kutatóknak - egy szakértői csoport nemrég egy új számítógépes modell segítségével vizsgálta meg a rejtélyes jelensége...
 • 2017.05.12
 • 21:07 A Coma-galaxishalmaz A Coma Berenices (Bereniké Haja) csillagkép irányában rendkívül sok csillagvárost figyelhetünk meg. Ezek egy része látszólag rendszertelenül helyezkedik el az égbolton. Találunk olyan csoportot is, ahol szinte megszámlálhatatlanul sok, akár...
 • 2017.05.10
 • 15:19 Bolygó lehet a legközelebbi barna törpének vélt objektum Amerikai kutatók új eredménye szerint az eddig barna törpének, ráadásul azok közül is a hozzánk legközelebbinek vélt objektum mégis inkább bolygó, vagy a bolygókéhoz hasonló tömegű égitest lehet.
 • 2017.05.06
 • 14:16 Átnézett a Vista a Kis Magellán-felhő porfüggönyén Az eddigi legnagyobb méretű infravörös felvételt készítették el a Vista égboltfelmérő távcsővel a Tejútrendszer kísérőgalaxisáról, amely alapján feltárul, hogy mi rejtőzik a Kis-Magellán-felhő porfüggönye mögött.
 • 2017.05.05
 • 23:49 A Szaturnusz a Tejút szívében A hajnali égbolt egyik feltűnő látványossága a Szaturnusz, amely jelenleg a Tejút csillagfelhői előtt észlelhető.
 • 23:49 Újabb bizonyítékot találtak a közepes méretű fekete lyukak létezésére Egy angol kutatók által vezetett csoport újabb bizonyítékot talált arra, hogy léteznek az ún. közepes méretű fekete lyukak, a csillagtömegű és a szupernagy tömegű fekete lyukak közti űrt kitöltő objektumok.
 • 23:49 Megújult a csillagaszat.hu! Tizenkét év még egy ember életében is hosszú idő, hát még egy internetes oldal történetében. 2013 után ismét újragondoltuk a csillagaszat.hu körvonalait, megjelenését, illetve immár támogatjuk a mobileszközökre optimalizált megjelenést is. ...
 • 2017.04.27
 • 10:56 Kitörő csillagok nyomában - úti beszámoló egzotikus csillagvizsgálókból Az MTA Csillagászati Intézetében a Kóspál Ágnes vezetésével működő MTA CSFK Lendület Korong-Kutató Csoport munkájának résztvevőjeként január és március folyamán két olyan helyszínre is elutazhattam méréseket végezni, amelyeknek említése min...
 • 10:03 Tű-galaxis Bereniké hajában A Coma Berenices (Bereniké Haja) csillagképben található az NGC 4565, pontosan éléről látható spirálgalaxis. Hogy miért kapta a Tű-galaxis elnevezést, nem is szükséges megmagyarázni. Vida Viktor, Takácsi Az NGC 4565 jelű galaxist William He...
 • 2017.04.26
 • 17:28 Blazárok vagy sem? Magyar kutatók részvételével négy különleges rádiósugárzó aktív galaxismagot figyeltek meg nagyfelbontású rádióinterferométeres módszerrel. Kettő közülük egész másnak bizonyult, mint amire számítottak! Az aktív galaxismagok közepén egy akár...
 • 11:08 Ia típusú szupernóva képét többszörözte meg egy galaxis A Stockholm University kutatócsoportja a Hubble-űrtávcsővel először detektálta egy Ia típusú szupernóvának a robbanás és köztünk elhelyezkedő galaxis gravitációslencse-hatása által megtöbbszörözött képét. Az Ia típusú szupernóvák a természe...
 • 2017.04.23
 • 00:23 Tudatosan készült pályájára hazánk legsikeresebb fiatal csillagásznője Kóspál Ágnes csillagásszal beszélgetett Barabás Évi, az RTL Klub Portré című műsorának szerkesztője. Az adás április 23-án, vasárnap késő este lesz megtekinthető. Fiatal kora ellenére alig néhány héttel ezelőtt nemzetközi hírnevet szerzett ...
 • 2017.04.22
 • 10:52 Törpegalaxis az Oroszlánban A Regulus közelében halvány törpegalaxis rejtőzik. Az egyébként is halvány objektum megfigyelhetőségét zavarja a fényes előtércsillag, de talán épp ezért született egy rendkívül izgalmas felvétel a Leo I-ről és környezetéről. Szeri László, ...
 • 2017.04.20
 • 09:19 Ütközések következtében képződhet a gáz a törmelékkorongokban Japán kutatók szerint a fiatal csillagokat övező törmelékkorongokban megfigyelhető gáz magukban a diszkekben keletkezhetett, mégpedig az ott zajló ütközési folyamatok eredményeként. Sok fiatal, de szintén nagy számú "középkorú" csillagot is...
 • 2017.04.13
 • 10:56 Fémionok vannak a Mars felsőlégkörében is A NASA Maven űrszondájának új mérései szerint fémionok találhatók a vörös bolygó felsőlégkörében is. Jelenlétük más megvilágításba helyezheti a marsi ionoszféra több szempontból rejtélyes viselkedését. A kutatás vezetője, Joseph Grebowsky (...
 • 2017.04.12
 • 11:53 Kölcsönhatás kerestetik, avagy sugározhatnak-e hidrogénsávban a hidrogénszegény szupernóvá... Amerikai és magyar kutatók egy speciális hullámhossztartományban végzett felmérés segítségével keresik a nagy energiájú csillagrobbanások és a környezetükben lévő gáz- és poranyag kölcsönhatásának jeleit. A szupernóva-robbanások és hatásaik...
 • 08:42 Közelkép a Nemzetközi Űrállomásról Távcsöves kép a Nemzetközi Űrállomásról, a SpaceX Dragon teherűrhajóról és sok más űrhajózási érdekességről! Ezzel a felvétellel köszöntjük az Űrhajózás Napját. Nagy Szabolcs, Wimbledon Régóta terveztem a SpaceX Dragon teherűrhajó megörökít...
 • 2017.04.05
 • 08:43 Rejtőzködő holdkráter A hatalmas Clavius-kráter épp kiemelkedik a holdbéli éjszakából, még csak körvonalai sejlenek. Tóth Krisztián, Göd A 225 km átmérőjű Clavius-kráter egyike a Hold legnagyobb krátereinek.  Ősi, majdnem 4 milliárd éves becsapódás emléke, mely ...
 • 2017.04.04
 • 12:36 Minden út Rómába vezet Képes beszámoló egy, az Örök Városban lezajlott konferenciáról és magyar(országi) kutatók nem elhanyagolható mértékű közreműködéséről. Március utolsó hetében rendezték meg Rómában, egészen pontosan az itáliai főváros agglomerációjához tarto...
 • 2017.04.03
 • 13:11 Flerek sokasága rontja a Trappist-1 rendszer lakhatóságát A nemrégiben felfedezett Trappist-1 bolygórendszer három Föld-szerű bolygóval a lakhatósági zónában gyorsan az érdeklődés középpontjába került. A Kepler-űrtávcső azonban erős csillagaktivitást észlelt rajta, amely magyar kutatók szerint arr...
 • 2017.03.30
 • 17:52 A Vénusz a Nap mellett Az elmúlt hónapokban a kora esti égbolt feltűnő égiteste volt a Vénusz, amely fokozatosan egyre közelebb került a Naphoz, március 25-én pedig alsó együttállásba került a Nappal. Váradi Nagy Pál, Kolozsvár Az együttállás időszakában a Vénusz...
 • 2017.03.28
 • 11:31 Tavaszi versengés - Az országos csillagászati verseny döntője 2017. március 23-án Székesfehérváron került lebonyolításra a 2016/2017-es tanévi országos csillagászati verseny döntője, amely a nemzetközi csillagászati diákolimpiára készülő magyar keret válogatóversenye is. Ismét eltelt egy év, és ismét ...
 • 2017.03.25
 • 20:16 A Messier 82 A Nagy Medve csillagképben található az M82-es Szivar-galaxis, mintegy 12 millió fényévre van tőlünk. A galaxis magjához közel (vöröses színű tartomány) intenzív csillagkeletkezés zajlik, amit a közeli M81 galaxis gravitációs hatása okoz. K...
 • 2017.03.22
 • 00:28 Üstökös tsillag a templomtornyon   Gyakran keresztnek nézik mondja Kovács István solti református lelkész a város kálvinista templomának toronydíszéről. Mivel a Bács-Kiskun megyei település templomát a református hagyományoktól eltérően nem betlehemi csillag, vagy pedig a...
 • 2017.03.21
 • 16:55 Szirtfal leomlása okozott kitörést a Rosetta üstökösének felszínén A Rosetta-szonda üstökös felszínén egy leomló szirtfal porkitörést okozott és az omlás következtében az üstökösmag addig nem látott felszín alatti anyaga is megfigyelhetővé vált. A Nature Astronomy lapban megjelent publikáció magyar társsze...
 • 09:46 A korai univerzumban kevésbé uralta a galaxisokat a sötét anyag Az ESO VLT távcsőegyüttesével végzett új megfigyelések szerint kb. 10 milliárd évvel ezelőtt, a galaxiskeletkezés csúcspontján a nagy csillagontó spirálisok korongjaiban a lokálisan jellemzőnél kevesebb sötét anyag volt. Közönséges vagy bar...
 • 2017.03.17
 • 10:33 Kőzetbolygó a Trappist-1 hóhatárán túl A Kepler-űrtávcső mérései alapján sikerült a Trappist-1 rendszer hetedik bolygójának távolságát is meghatározni, amely a leghidegebb földmérető exobolygó lett, amit ismerünk. A Trappist-1 bolygórendszer az utóbbi egy év egyik legérdekesebb ...
 • 2017.03.16
 • 12:08 A Bicskei Csillagvizsgáló - 2017 Mind a város, mind a hazai műemlékvédelem szégyene az 1847-ben emelt, idén 170 éves  Bicskei Csillagvizsgáló; az alapító, Nagy Károly ((17971868) csillagász testvérének emlékére épített ún. Mauzóleum; valamint a már csak romjaiban létező He...
 • 09:08 Új mesterséges hold első felvételei a Napról A GOES-16/GOES-R új amerikai időjárási és napmegfigyelő mesterséges hold elkészítette első felvételeit a Napról, ezzel pedig jelentősen kibővültek az űridőjárás kutatását lehetővé tevő közvetlen mérési adatok forrásai. Az amerikai Nemzeti Ó...
 • 2017.03.14
 • 20:08 Ütköző galaxisok A Csáp-galaxisok (NGC 4038, 4039) 45 millió fényévnyi távolságukkal a hozzánk legközelebb eső kölcsönható galaxispáros. Nevüket a rovarok csápjára hasonlítható megjelenésükről kapták. Éder Iván, Namíbia Minden tömeggel rendelkező testnek va...
 • 08:23 Elveszett holdszondát találtak meg a NASA új radartechnikájával A NASA új radartechnikájával sikeresen detektáltak két Hold körül keringő űrszondát, a jelenleg is aktív LRO-t, és egy indiai egységet, amellyel még 2009-ben szakadt meg a kapcsolat. A Föld körül keringő törmelékdarabokat - legyenek azok te...
 • 2017.03.08
 • 17:19 Ütköző galaxisokban gyakrabban esznek csillagot a fekete lyukak Angol kutatók egy kismintás felmérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a galaxisok centrumát uraló szupernagy tömegű fekete lyukak kb. százszor gyakrabban szaggatnak szét csillagokat, mint azt eddig gondoltuk. A spirálgalaxisok ...
 • 2017.03.02
 • 19:38 Csillagok bölcsője Az NGC 1333 jelzésű reflexiós köd igazi csillaggyár a Perseus csillagképben, ahol jelenleg is születnek csillagok. Bagi László, Ágasvár, Öcsöd Legújabb fotómon a Perseus csillagkép egyik halvány ködösségét örökítettem meg. Az NGC 1333 egy n...
 • 18:25 Új távolságadatok rajzolhatják át a HRD legfelső részét A Gaia űrszonda mérései alapján a fényes kék változók prototípusának tekinthető AG Car távolsága csak harmada az eddig feltételezettnek, ez pedig megkérdőjelezheti a csillagtípussal kapcsolatos eddigi elképzeléseket is. Az ún. fényes kék vá...

Csillagászat - heti top

 • 1. A Maven marsszonda tíz legfontosabb eredménye 2014 szeptemberi pályára állása óta a NASA Maven marsszondája felderítette a vörös bolygó felsőlégkörét, többek között feltárva azt is, hogy a napszél hogyan fújta a Mars atmoszférájának nagy részét.
 • 2. Hajnali fények Ki korán kel, ha nem is lel aranyat, de aranyat érő felvételt készíthet. Egyetlen képen szinte minden, ami széppé tehet egy nyári hajnalt. Soponyai György, Budapest Az év legrövidebb éjszakáját egy Hold-Vénusz -együttállás és életem eddigi ...
 • 3. Arany János egy napja a világűrben Egy szerencsés véletlennek köszönhetően az Arany János-emlékévben sikerült magyar csillagászoknak megmérni a (89973) Aranyjános kisbolygó forgási periódusát. A Kepler űrtávcső már több mint három éve fürkészi a Naprendszer síkjának, az ekli...